[R] regexp mystery

PIKAL Petr petr@pik@l @ending from prechez@@cz
Tue Oct 16 10:36:27 CEST 2018


Dear all

I have text file with lines like this.

> dput(x[9])
"PYedehYev: 300 s          Záva~í: 2.160 kg"
> dput(x[11])
"et odYezko: 3           \fas odYezku:  15 s"

I am able to extract some numbers but others give me headache.

gsub("^.*[^:] (\\d+.\\d+).*$", "\\1", x[9])
works for 300

gsub("^.*[:] (\\d+.\\d+).*$", "\\1", x[9])
works for 2.160

gsub("^.*: (\\d+).*$", "\\1", x[11])
works for 3

but only after many attempts I found that
gsub("^.*[^:] (\\d+).*$", "\\1", x[11])
works for 15

Can somebody explain my why for line 11 second item requires almost equvalent regular expression as first item in line 9 and why just

gsub("^.*[:] (\\d+).*$", "\\1", x[11])

does not produce 15 but 3???

Cheers
Petr

Osobní údaje: Informace o zpracování a ochraně osobních údajů obchodních partnerů PRECHEZA a.s. jsou zveřejněny na: https://www.precheza.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ | Information about processing and protection of business partner’s personal data are available on website: https://www.precheza.cz/en/personal-data-protection-principles/
Důvěrnost: Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a podléhají tomuto právně závaznému prohláąení o vyloučení odpovědnosti: https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents attached to it may be confidential and are subject to the legally binding disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/More information about the R-help mailing list