[R] Problems when trying to install and load package "rzmq"

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Jan 4 10:08:21 CET 2017


Hi

I am not at all an expert in such task. However from documentation it seems to me that it is not possible without some deeper understanding of linux and windows core.

rzmq

NeedsCompilation:

yes

SystemRequirements:

ZeroMQ >= 3.0.0 libraries and headers (see< http://www.zeromq.org/>; Debian packages libzmq3, libzmq3-dev, Fedora packages zeromq3, zeromq3-devel)


ZeroMQ
Windows
Windows is not supported at this time, but patches are welcome.
So on Windows you are out of the game unless you are able to mimic on Windows all above mentioned requirements on your own.

Cheers
PetrFrom: Paul Bernal [mailto:paulbernal07 at gmail.com]
Sent: Tuesday, January 3, 2017 8:46 PM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Cc: r-help at r-project.org
Subject: Re: [R] Problems when trying to install and load package "rzmq"

Hello Petr,

Is it possible to compile the package (rzmq) from Ubuntu for Windows?

Best regards,

Paul

2017-01-03 10:28 GMT-05:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>>:
Hi

It is clearly seen from CRAN that there is no binary for windows. So you either need to migrate to linux or you need to compile the package from source or maybe both.

You need to study how to compile a package as it is usually not trivial task, especially for somebody who does not compile packages regularly, as myself.

Cheers
Petr> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of Paul
> Bernal
> Sent: Tuesday, January 3, 2017 1:51 PM
> To: Paulo Moniz <pmoniz7 at hotmail.com<mailto:pmoniz7 at hotmail.com>>
> Cc: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>
> Subject: Re: [R] Problems when trying to install and load package "rzmq"
>
> Hello Paulo,
>
> Thanks for the reply. As a matter of fact, I used the command
> install.packages("rzmq"), however, the error message kept showing.
>
> Best regards,
>
> Paul
>
> 2016-12-29 16:26 GMT-05:00 Paulo Moniz <pmoniz7 at hotmail.com<mailto:pmoniz7 at hotmail.com>>:
>
> > hi Bernal, wouldn't the right  command be - install.packages("rzmq")
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > ------------------------------
> > *De:* R-help <r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>> em nome de Paul Bernal <
> > paulbernal07 at gmail.com<mailto:paulbernal07 at gmail.com>>
> > *Enviado:* quinta-feira, 29 de dezembro de 2016 20:23
> > *Para:* r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>; r-devel at r-project.org<mailto:r-devel at r-project.org>
> > *Assunto:* [R] Problems when trying to install and load package "rzmq"
> >
> > After connecting to a mirror, I typed the following command:
> >
> > install.packages("rzqm")
> >
> > but I received the following message:
> >
> > ERROR: compilation failed for package 'rzmq'
> >
> > removing 'E:/Documents/R/win-library/3.3/rzmq'
> >
> > package which is only available in source form, and may need
> > compilation of
> > C/C++/Fortran: 'rzmq'
> > These will not be installed
> >
> > The computer environment is Windows 8 64x bits
> >
> >
> > Any help and/or guidance will be greatly appreciated
> >
> >         [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > R-help -- Main R Mailing List: Primary help - Homepage - SfS
> > <https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help>
> > stat.ethz.ch<http://stat.ethz.ch>
> > The main R mailing list, for announcements about the development of R
> > and the availability of new code, questions and answers about problems
> > and solutions using R ...
> >
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > posting-guide.html and provide commented, minimal, self-contained,
> > reproducible code.
> >
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list