[R] Adding horizontal lines to Boxplot

Klaus Friis Østergaard farremosen at gmail.com
Fri Oct 19 09:55:04 CEST 2007


En indlejret tekst med ukendt tegnsæt er blevet fjernet...
Navn: ikke tilgængelig
Url: https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/attachments/20071019/609d598e/attachment.pl 


More information about the R-help mailing list