[R] PRESS

Jacob van Wyk jlvw at rau.ac.za
Thu Feb 27 06:12:04 CET 2003


Hallo

Can anybody please help? How can I get the PRESS (predicted sum of
squares) criterion in R?

Thank you
Jacob


Jacob L van Wyk
Department of Mathematics and Statistics
Rand Afrikaans University
P O Box 524
Auckland Park 2006
South Africa
Tel: +27-11-489-3080
Fax: +27-11-489-2832


______________________________________

VRYWARING                                             

Die inhoud en enige aanhegsels van hierdie elektroniese posboodskap is
vertroulik en net vir die genoemde geadresseerdes bedoel.

Verspreiding, aanstuur, publikasie of enige gebruik van die boodskap of
aanhegsels deur enige ongemagtigde persoon is streng verbode.

Die menings wat in hierdie boodskap uitgedruk word, tensy anders
vermeld, is die van die skrywer en nie van die Randse Afrikaanse
Universiteit of sy Bestuur nie.

Gebruikersbeleide van die Randse Afrikaanse Universiteit is beskikbaar
by:
http://www.rau.ac.za/disclaimer                                  

DISCLAIMER\ \ The contents and any attachments of this electroni ... [[dropped]]
More information about the R-help mailing list